Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy może mieć miejsce z powodu niepoprawnego funkcjonowania narzędzi bądź nieznajomości zasad BHP. W obu przypadkach konsekwencje doświadczy pracodawca. Prócz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy, ubezpieczenia pracowników są jednym z nadrzędnych obowiązków posiadacza zakładu pracy. Ubezpieczenie powinni posiadać bez wyjątku wszyscy pracownicy. Pracownicy na ogół posiadają ubezpieczenia w PZU. W przypadku wypadku przy pracy, mamy do czynienia z ubezpieczeniami personalnymi, a precyzyjniej z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Do tych wypadków zalicza się dla przykładu uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, albo śmierć z powodu nieszczęśliwego wypadku. Pośród pracowników modne jest także ubezpieczenie na dożycie, a więc takie, które umożliwia wpłatę pieniędzy poprzez ubezpieczyciela, jeżeli osoba ubezpieczająca się dożyje określonego w umowie okresu zakończenia zabezpieczenia. Tego rodzaju umowy są zabezpieczeniami długoterminowymi. Przedsiębiorstwo ma obowiązek oddania wpłaconych poprzez osobę składek, jeśli umrze w trakcie trwania terminu ubezpieczenia. Często okres taki upływa, kiedy osoba ubezpieczona kończy wiek emerytalny.